Alle 25.000 bekende soorten vissen leven in het water. Ze zijn in de regel koudbloedige gewervelde dieren, ademen met kieuwen en zwemmen met behulp van vinnen. Terwijl zoogdieren, reptielen en amfibieën elk een aparte klasse binnen het dierenrijk vormen, bestaan de vissen uit drie klassen die zich duidelijk van elkaar onderscheiden: de kaaklozen, de kraakbeenvissen en de beenvissen

Informatie over de Meerval

Vissen|

Meerval (Silurus glanis) De meerval is een zoetwatervis die 's nachts de bodemlaag van rivieren en de ondiepe plaatsen lang de oevers van zijn jachtgronden afstruint op zoek naar voedsel. Hij vormt een gevaar voor alle kleinere vissen. Waar leeft de meerval? De meerval leeft voornamelijk in langzaam stromende rivieren en meren met troebel

Mensenhaai | Informatie over witte haaien

Vissen|

Mensenhaai | witte haai Wetenschappers denken dat witte mensenhaai een totale omkering van hun leefgewoonten doormaken als ze een bepaalde verhouding van lengte en gewicht bereikt hebben. Het lijkt er op, dat dieren die 'tevreden' dicht onder de zeespiegel geleefd hebben, volkomen onverwachts hun oorspronkelijke jachtgebieden verlaten en voor altijd verdwijnen in de donkere diepten

Informatie over het Zeepaardje

Vissen|

Zeepaardje Het zeepaardje vindt men gewoonlijk op met zeewier bedekte zeebodems van warm, ondiep water. Veel soorten houden zich op in slikkerige of zanderige gebieden, sommige leven daarentegen liever tussen koralen, sponzen en takken van mangroven. In ieder geval treft men ze aan in de buurt van waterstromingen, omdat ze daar zeker zijn van voldoende