Vogels zijn net als zoogdieren warmbloedige gewervelde dieren met longen en een hart met twee boezems en twee kamers. Als lichaamsbeharing bezitten ze als enige groep in het dierenrijk een verenkleed. Alle vogels planten zich voort door het leggen van eieren.

Informatie over de Knobbelzwaan

Vogels|

Knobbelzwaan De knobbelzwaan werd in de 16e en 17e eeuw in Europese landen ingevoerd. Vroeger waren ze alleen in gevangenschap te zien, maar tegenwoordig leven ze bij ons vooral in het wild. Wat eten zwanen? Zwanen eten vooral overdag en voornamelijk plantaardig materiaal. Ze voeden zich met waterplanten en wortels die ze uit de bodem

Informatie over de Sneeuwuil

Vogels|

Sneeuwuil (Nyctea scandiaca) De sneeuwuil is een van de grootste en sterkste uilensoorten. In zijn leefgebied, de arctische toendra en de Scandinavische hoog gelegen heidegebieden, gaat hij meestal in de schemering en overdag op jacht. De sneeuwuil leeft hoofdzakelijk van lemmingen. Het kan voorkomen dat de sneeuwuil op zoek naar voedsel naar het zuiden trekt,

Informatie over de Kerkuil

Vogels|

Kerkuil (Tyto alba) De kerkuil is een geruisloze nachtelijke jager. Zijn gehoor is zo goed ontwikkeld, dat hij ook in complete duisternis de plaats van zijn prooidier exact kan bepalen. Klimaatveranderingen in het noordelijke deel van het verspreidingsgebied van de kerkuil hebben ertoe geleid dat er in de winter langere tijd sneeuw ligt. Ruigere weersomstandigheden

Informatie over de Bosuil

Vogels|

Bosuil (Strix aluco) De bosuil is in heel Europa bekend; de kleur van zijn verendek varieert van grijs tot roodbruin. Als behendige jager zweeft hij geluidloos naar zijn prooi toe, maar hij kan ook een vleermuis in de vlucht vangen. Hoewel de bosuil een nachtvogel is en daardoor overdag vaak onzichtbaar, kennen de meeste mensen

Informatie over de Struisvogel

Vogels|

Struisvogel (Struthio camelus) De struisvogel met zijn wonderlijke uiterlijk is houder van meerdere records: hij is de grootste levende vogel, loopt sneller dan elk ander tweebenig dier en legt van alle dieren de grootste eieren. Hoewel de struisvogel niet in alle delen van Afrika voorkomt, is hij toch een van de bekendste vogels van dat

Informatie over de pimpelmees

Vogels|

Pimpelmees (Parus caeruleus) De pimpelmees is bij ons zeer geliefd om zijn vrijmoedigheid en zijn acrobatische toeren. De Pimpelmees is een nieuwsgierige bewoner van onze bossen, tuinen en parken en heeft een groot weerstandsvermogen. Zijn helder blauwe en gele verenkleed en zijn gewoonte onze tuinen te bezoeken en zich daar te goed te doen aan

Informatie over de Slechtvalk

Vogels|

Slechtvalk (Falco Peregrinus) De slechtvalk is met zijn lange, spitse vleugels die de lucht doorklieven, een pijlsnelle prooigrijper zonder weerga. Hij leeft in Europa van onherbergzame hooglanden tot ruige klifkusten. De slechtvalk behoort tot één van de beste vogeljagers. Ongetwijfeld heeft dit geleid tot vervolging door jagers en eierverzamelaars. Hierdoor is een dramatische teruggang in

Informatie over Roodborstje

Vogels|

Roodborstje (Erithacus rubecula) Het lieftallige roodborstje is een regelmatig gast in onze tuinen en behoort tot onze bekendste vogelsoorten. Wie een roodborstje eenmaal met voedsel in een vogelhuisje weet te lokken, zal hem zeker de hele winter terugzien. Orde: Zangvogels Familie: Lijsters Geslacht&soort: Erithacus rubecula Waar leeft het roodborstje? In hun hele verspreidingsgebied treft men

Informatie over de Kolibrie

Vogels|

Kolibrie (Archilochus colubris) Deze opvallend mooie kolibrie, die we aantreffen in oostelijke delen van de USA, is één van de bekendste kolibries. Zijn naam dankt hij aan de schitterende rode veren rond zijn keel. In de 19e eeuw was de kolibrie een gewild object voor verzamelaars omdat hij zo'n prachtig verenkleed heeft en zo klein

Informatie over de Keizerspinguïn

Vogels|

Keizerspinguïn De keizerspinguïn is niet alleen de grootste zeevogel, maar ook die met de grootste weerstand. Hij leeft op het pakijs van Antarctica en overleeft temperaturen van -20°C en stormen met orkaankracht. Soortbescherming De keizerspinguïn heeft weinig natuurlijke vijanden en leeft in een gebied waar verder weinig andere dieren kunnen overleven. Hoewel er momenteel meer