Vogels zijn net als zoogdieren warmbloedige gewervelde dieren met longen en een hart met twee boezems en twee kamers. Als lichaamsbeharing bezitten ze als enige groep in het dierenrijk een verenkleed. Alle vogels planten zich voort door het leggen van eieren.

Informatie over de Sneeuwuil

Vogels|

Sneeuwuil De sneeuwuil is een van de grootste en sterkste uilensoorten. In zijn leefgebied, de arctische toendra en de Scandinavische hoog gelegen heidegebieden, gaat hij meestal in de schemering en overdag op jacht. De sneeuwuil leeft hoofdzakelijk van lemmingen. Het kan voorkomen dat de sneeuwuil op zoek naar voedsel naar het zuiden trekt, als er

Informatie over de Kerkuil

Vogels|

Kerkuil De kerkuil is een geruisloze nachtelijke jager. Zijn gehoor is zo goed ontwikkeld, dat hij ook in complete duisternis de plaats van zijn prooidier exact kan bepalen. Klimaatveranderingen in het noordelijke deel van het verspreidingsgebied van de kerkuil hebben ertoe geleid dat er in de winter langere tijd sneeuw ligt. Ruigere weersomstandigheden zijn een

Informatie over de Bosuil

Vogels|

Bosuil De bosuil is in heel Europa bekend; de kleur van zijn verendek varieert van grijs tot roodbruin. Als behendige jager zweeft hij geluidloos naar zijn prooi toe, maar hij kan ook een vleermuis in de vlucht vangen. Hoewel de bosuil een nachtvogel is en daardoor overdag vaak onzichtbaar, kennen de meeste mensen hem door

Informatie over pimpelmezen

Vogels|

Pimpelmees | Informatie over pimpelmezen De pimpelmees is bij ons zeer geliefd om zijn vrijmoedigheid en zijn acrobatische toeren. De Pimpelmees is een nieuwsgierige bewoner van onze bossen, tuinen en parken en heeft een groot weerstandsvermogen. Zijn helder blauwe en gele verenkleed en zijn gewoonte onze tuinen te bezoeken en zich daar te goed te

Informatie over de Slechtvalk

Vogels|

Slechtvalk De slechtvalk is met zijn lange, spitse vleugels die de lucht doorklieven, een pijlsnelle prooigrijper zonder weerga. Hij leeft in Europa van onherbergzame hooglanden tot ruige klifkusten. De slechtvalk behoort tot één van de beste vogeljagers. Ongetwijfeld heeft dit geleid tot vervolging door jagers en eierverzamelaars. Hierdoor is een dramatische teruggang in aantal ontstaan.

Informatie over Roodborstje

Vogels|

Roodborstje | Informatie over Roodborstje Het lieftallige roodborstje is een regelmatig gast in onze tuinen en behoort tot onze bekendste vogelsoorten. Wie een roodborstje eenmaal met voedsel in een vogelhuisje weet te lokken, zal hem zeker de hele winter terugzien. Geluid roodborstje Vogels die zingen, doen dit vooral om hun territorium te markeren en een