Vogels zijn net als zoogdieren warmbloedige gewervelde dieren met longen en een hart met twee boezems en twee kamers. Als lichaamsbeharing bezitten ze als enige groep in het dierenrijk een verenkleed. Alle vogels planten zich voort door het leggen van eieren.

Informatie over de Knobbelzwaan

2021-05-13T13:32:12+01:00

Knobbelzwaan De knobbelzwaan werd in de 16e en 17e eeuw in Europese landen ingevoerd. Vroeger waren ze alleen in gevangenschap te zien, maar tegenwoordig leven ze bij ons vooral in het wild. Soortbescherming De knobbelzwaan zijn bij ons niet bedreigd en worden een plaag in bepaalde gebieden door het grote voedselaanbod. Leefwijze Zwanen verdedigen hun

Informatie over de Knobbelzwaan2021-05-13T13:32:12+01:00

Informatie over de Sneeuwuil

2021-05-14T12:24:08+01:00

Sneeuwuil De sneeuwuil is een van de grootste en sterkste uilensoorten. In zijn leefgebied, de arctische toendra en de Scandinavische hoog gelegen heidegebieden, gaat hij meestal in de schemering en overdag op jacht. De sneeuwuil leeft hoofdzakelijk van lemmingen. Het kan voorkomen dat de sneeuwuil op zoek naar voedsel naar het zuiden trekt, als er

Informatie over de Sneeuwuil2021-05-14T12:24:08+01:00

Informatie over de Kerkuil

2021-05-14T12:28:26+01:00

Kerkuil De kerkuil is een geruisloze nachtelijke jager. Zijn gehoor is zo goed ontwikkeld, dat hij ook in complete duisternis de plaats van zijn prooidier exact kan bepalen. Klimaatveranderingen in het noordelijke deel van het verspreidingsgebied van de kerkuil hebben ertoe geleid dat er in de winter langere tijd sneeuw ligt. Ruigere weersomstandigheden zijn een

Informatie over de Kerkuil2021-05-14T12:28:26+01:00

Informatie over de Bosuil

2021-05-14T12:31:23+01:00

Bosuil De bosuil is in heel Europa bekend; de kleur van zijn verendek varieert van grijs tot roodbruin. Als behendige jager zweeft hij geluidloos naar zijn prooi toe, maar hij kan ook een vleermuis in de vlucht vangen. Hoewel de bosuil een nachtvogel is en daardoor overdag vaak onzichtbaar, kennen de meeste mensen hem door

Informatie over de Bosuil2021-05-14T12:31:23+01:00

Informatie over de Struisvogel

2021-05-14T12:44:44+01:00

Struisvogel De struisvogel met zijn wonderlijke uiterlijk is houder van meerdere records: hij is de grootste levende vogel, loopt sneller dan elk ander tweebenig dier en legt van alle dieren de grootste eieren. Hoewel de struisvogel niet in alle delen van Afrika voorkomt, is hij toch een van de bekendste vogels van dat continent. Dat

Informatie over de Struisvogel2021-05-14T12:44:44+01:00

Informatie over de Pimpelmees

2021-05-14T12:42:21+01:00

Pimpelmees De pimpelmees is bij ons zeer geliefd om zijn vrijmoedigheid en zijn acrobatische toeren. Hij is een nieuwsgierige bewoner van onze bossen, tuinen en parken en heeft een groot weerstandsvermogen. Zijn helder blauwe en gele verenkleed en zijn gewoonte onze tuinen te bezoeken en zich daar te goed te doen aan vogelvoer, heeft de

Informatie over de Pimpelmees2021-05-14T12:42:21+01:00

Informatie over de Slechtvalk

2021-05-14T12:50:39+01:00

Slechtvalk De slechtvalk is met zijn lange, spitse vleugels die de lucht doorklieven, een pijlsnelle prooigrijper zonder weerga. Hij leeft in Europa van onherbergzame hooglanden tot ruige klifkusten. De slechtvalk behoort tot één van de beste vogeljagers. Ongetwijfeld heeft dit geleid tot vervolging door jagers en eierverzamelaars. Hierdoor is een dramatische teruggang in aantal ontstaan.

Informatie over de Slechtvalk2021-05-14T12:50:39+01:00

Informatie over de Roodborstje

2021-05-14T12:54:26+01:00

Roodborstje Het lieftallige roodborstje is een regelmatig gast in onze tuinen en behoort tot onze bekendste vogelsoorten. Wie een roodborstje eenmaal met voedsel in een vogelhuisje weet te lokken, zal hem zeker de hele winter terugzien. Soortbescherming Hun bestand is redelijk stabiel. Hoewel er steeds minder bos is, heeft dat vrijwel geen invloed gehad op

Informatie over de Roodborstje2021-05-14T12:54:26+01:00

Informatie over de Kolibrie – robijnkeeltje

2021-05-14T12:57:27+01:00

Kolibrie(robijnkeeltje) Deze opvallend mooie kolibrie, die we aantreffen in oostelijke delen van de USA, is één van de bekendste kolibries. Zijn naam dankt hij aan de schitterende rode veren rond zijn keel. Soortbescherming In de 19e eeuw was de kolibrie een gewild object voor verzamelaars omdat hij zo'n prachtig verenkleed heeft en zo klein is.

Informatie over de Kolibrie – robijnkeeltje2021-05-14T12:57:27+01:00

Informatie over de Keizerspinguïn

2021-05-14T13:00:36+01:00

Keizerspinguïn De keizerspinguïn is niet alleen de grootste zeevogel, maar ook die met de grootste weerstand. Hij leeft op het pakijs van Antarctica en overleeft temperaturen van -20°C en stormen met orkaankracht. Soortbescherming De keizerspinguïn heeft weinig natuurlijke vijanden en leeft in een gebied waar verder weinig andere dieren kunnen overleven. Hoewel er momenteel meer

Informatie over de Keizerspinguïn2021-05-14T13:00:36+01:00