De groep zoogdieren vormt de bekendste klasse van het dierenrijk, in het bijzonder omdat wij er zelf toe behoren evenals de dieren waarmee we het meest vertrouwd zijn. De zoogdieren worden in drie subklassen onderverdeeld: hogere zoogdieren (Placentalia), waarvan de jongen ver ontwikkeld ter wereld komen; buideldieren (Marsupialia), waarvan de jongen in embryonale toestand geboren worden en die hun ontwikkeling in de buidel van de moeder voltooien; en eierleggende zoogdieren of snaveldieren (Monotremata

Informatie over de wolf

2021-05-13T13:19:06+01:00

Wolf De wolf is de grootste in het wild levende hondachtige, en de stamvader van de huishond. Oorspronkelijk had de wolf van alle carnivoren het grootste verspreidingsgebied, maar is sterk ingekrompen door habitatvernietiging en ook omdat hij overal door de mens vervolgd werd. De wolf dankt zijn succes aan zijn hoge intelligentie en aan het

Informatie over de wolf2021-05-13T13:19:06+01:00

Informatie over de Bruine beer

2021-05-13T13:21:45+01:00

Bruine beer De Bruine beer heeft van alle beren de ruimste verspreiding. De grootte van de dieren varieert sterk, afhankelijk van de voedselsituatie en leefomgeving. Voor hun voortbestaan zijn Bruine beren aangewezen op uitgestrekte stukken wildernis, wat verklaart waarom er florerende populaties bestaan in afgelegen gebieden als Alaska en het Yukon-stroomgebied, terwijl elders in Noord-Amerika

Informatie over de Bruine beer2021-05-13T13:21:45+01:00

Informatie over de orang oetan

2021-05-14T13:20:38+01:00

Orang oetan De orang oetan is een schuwe, solitair levende mensaap, die in grootte slechts de gorilla voor moet laten gaan. Hij leeft uitsluitend op Borneo en Sumatra, waar zijn aantal bedenkelijk is geslonken. Soortbescherming Ondanks het door de regeringen van Hongkong en Singapore uitgevaardigd in-en uitvoerverbod is de oerang-oetan ernstig bedreigd. Berschermingsprogramma's, waarbij de

Informatie over de orang oetan2021-05-14T13:20:38+01:00

Informatie over de Rode Lynx

2021-05-14T14:25:54+01:00

Rode Lynx De rode lynx is vooral in zijn noordelijke leefomgeving de meest algemene kleine wilde kat van de USA. Ondanks afschieten door sportjagers of doordat de dieren in de vallen van pelsjagers lopen. Een Mexicaanse ondersoort, (Lynx rufus escuinapae) wordt met uitsterven bedreigd. Voedsel en jacht Het voedsel van de rode lynx bestaat voor

Informatie over de Rode Lynx2021-05-14T14:25:54+01:00

Informatie over de Mandril

2021-05-14T14:31:07+01:00

Mandril De mandril hoort tot de bedreigde diersoorten door verlies aan leefgebieden en een intensieve jacht ter wille van de consumptie en verkoop aan dierentuinen. Er moeten hoognodig bosreservaten voor deze diersoort worden ingericht. Voedsel en voedingsgewoonte Mandrils eten vruchten, bladeren, zaden, insecten, eieren en kleine zoogdieren. Onder aanvoering van het volwassen mannetje, dat bepaalt

Informatie over de Mandril2021-05-14T14:31:07+01:00

Informatie over de Afrikaanse Olifant

2021-05-14T14:42:14+01:00

Afrikaanse Olifant De Afrikaanse olifant geldt inmiddels als diersoort die met uitsterven bedreigd wordt. De jacht is verboden, maar gaat bijna zoals vroeger door wegens het gewilde ivoor. Alleen al in Kenia is het aantal olifanten in de laatste jaren van 150.000 tot 30.000 gedaald. Opzichters staan meestal machteloos tegenover de stropers. Voedsel en voedingsgewoonte

Informatie over de Afrikaanse Olifant2021-05-14T14:42:14+01:00

Informatie over de Dwergmuis

2021-05-14T14:46:36+01:00

Dwergmuis De dwergmuis heeft de voorkeur voor gebieden waar riet of andere hoge vegetatiegroei, zoals hooilanden, bermen, verwilderde tuinen en overwoekerde heggen. In strenge winters zoeken ze bescherming in de buurt van huizen. Het mannetje van de dwergmuis leeft meestal in een gebied van ongeveer 400 m2, de vrouwtjes in een kleiner gebied. In de

Informatie over de Dwergmuis2021-05-14T14:46:36+01:00

Informatie over de Otter

2021-05-14T14:50:36+01:00

Otter De otter is een schuw, terughoudend en solitair levend dier dat vooral 's nachts actief is. Meestal jaagt hij in langzaam stromend water of in overstromingsgebieden, en hij is soms in een nacht kilometers ver weg op zoek naar voedsel. Zijn sporen zijn in de modderige oevers van beekjes en rivieren te vinden. Daar

Informatie over de Otter2021-05-14T14:50:36+01:00

Informatie over de Bengaalse tijger

2021-04-25T15:06:47+01:00

Bengaalse tijger / Konings tijger Er bestaan verschillende tijger rassen die over de hele wereld verdeeld zijn en zich aangepast hebben aan hun leefgebied. Tegenwoordig is de Bengaalse tijger het talrijkst in de wouden van het vlakke kustgebied van Sandarban in Oost-India en Bangladesh waar de Ganges in de golf van Bengalen uitmondt. Dit tijger ras

Informatie over de Bengaalse tijger2021-04-25T15:06:47+01:00

Informatie over de Siberische tijger

2021-04-25T15:07:14+01:00

Siberische tijger De Siberische tijger leeft in zeer grote territoria die per stuk tot 3000 km2 kunnen beslaan. Als er in dit gebied voldoende prooidieren te vinden zijn, blijft een tijger meestal jarenlang binnen de grenzen van zijn gebied. Als het voedsel schaars wordt, kan het gebeuren dat een tijger een keer vee of huisdieren

Informatie over de Siberische tijger2021-04-25T15:07:14+01:00