De groep zoogdieren vormt de bekendste klasse van het dierenrijk, in het bijzonder omdat wij er zelf toe behoren evenals de dieren waarmee we het meest vertrouwd zijn. De zoogdieren worden in drie subklassen onderverdeeld: hogere zoogdieren (Placentalia), waarvan de jongen ver ontwikkeld ter wereld komen; buideldieren (Marsupialia), waarvan de jongen in embryonale toestand geboren worden en die hun ontwikkeling in de buidel van de moeder voltooien; en eierleggende zoogdieren of snaveldieren (Monotremata

Informatie over de wolf

Alle Zoogdieren|

Wolf De wolf is de grootste in het wild levende hondachtige, en de stamvader van de huishond. Oorspronkelijk had de wolf van alle carnivoren het grootste verspreidingsgebied, maar is sterk ingekrompen door habitatvernietiging en ook omdat hij overal door de mens vervolgd werd. De wolf dankt zijn succes aan zijn hoge intelligentie en aan het

Informatie over de Bruine beer

Alle Zoogdieren|

Bruine beer De Bruine beer heeft van alle beren de ruimste verspreiding. De grootte van de dieren varieert sterk, afhankelijk van de voedselsituatie en leefomgeving. Voor hun voortbestaan zijn Bruine beren aangewezen op uitgestrekte stukken wildernis, wat verklaart waarom er florerende populaties bestaan in afgelegen gebieden als Alaska en het Yukon-stroomgebied, terwijl elders in Noord-Amerika

Informatie over de orang oetan

Alle Zoogdieren|

Orang oetan De orang oetan is een schuwe, solitair levende mensaap, die in grootte slechts de gorilla voor moet laten gaan. Hij leeft uitsluitend op Borneo en Sumatra, waar zijn aantal bedenkelijk is geslonken. Soortbescherming Ondanks het door de regeringen van Hongkong en Singapore uitgevaardigd in-en uitvoerverbod is de oerang-oetan ernstig bedreigd. Berschermingsprogramma's, waarbij de

Informatie over de Mandril

Alle Zoogdieren|

Mandril De mandril hoort tot de bedreigde diersoorten door verlies aan leefgebieden en een intensieve jacht ter wille van de consumptie en verkoop aan dierentuinen. Er moeten hoognodig bosreservaten voor deze diersoort worden ingericht. Voedsel en voedingsgewoonte Mandrils eten vruchten, bladeren, zaden, insecten, eieren en kleine zoogdieren. Onder aanvoering van het volwassen mannetje, dat bepaalt