Bloedingen bij dieren

Ernstige bloedingen bij dieren (zeker slagaderlijke bloedingen) zijn levensbedreigend en moeten meteen behandeld worden. Veel bloedverlies kan shock en binnen enkele minuten de dood ten gevolg hebben.

Belangrijk bij bloedingen:

•Bloeding stelpen

•Wond beschermen tegen infectie

Er is een aantal mogelijkheden om een bloeding te stoppen:

Druk uitoefenen op de wond

U kunt een bloeding stoppen door rechtstreeks druk uit te oefenen op de wond. Leg een steriel gaasje, een snelverband of een schone doek op de wond en oefen met de handpalm constant een flinke druk uit op de hele wond. Het gaasje absorbeert het bloed, zorgt dat er stolling optreedt en beschermt de wond tegen infecties. In de meeste gevallen zal de bloeding zo stoppen.

Druk uitoefenen op ‘drukpunten’

U kunt de bloedtoevoer van de slagader, die het gewonde gebied van bloed voorziet, belemmeren door op een van de drie drukpunten te drukken.

Bij deze 3 drukpunten kunt u de slagader tegen het onderliggende bot drukken.

De drukpunten vindt u:

•aan de binnenzijde van het bovenste deel van de voorpoot

•aan de onderkant van de staartbasis

Door daar druk uit te oefenen stopt u een bloeding in het eronder gelegen gedeelte van de desbetreffende ledematen. Laat het drukpunt pas los als de bloeding gestelpt is.

Een tourniquet aan leggen

Een tourniquet is een reep stof (2,5 cm breed), gaas of koord, die u strak om een ledemaat bindt om de bloedvaten dicht te drukken. Dit is een tamelijk gevaarlijke techniek, die u alleen moet gebruiken om een leven te redden.

Nooit langer dan 15 minuten aaneen laten zitten, om afsterven van weefsel te voorkomen. Na 15 minuten een paar seconden laten doorstromen, daarna opnieuw aanleggen.

Vreemde voorwerpen in een wond

Het is meestal niet verstandig voorwerpen die een verwonding hebben veroorzaakt te verwijderen, vooral als ze diep in het lichaam gedrongen zijn. Verwijdering kan ernstige bloedingen veroorzaken, er kunnen gedeelten achterblijven (bijv. houtsplinters).Zorg er wel voor dat zo’n voorwerp niet dieper in de wond gedrukt kan worden door het dier in bedwang te houden.

Direct eerste hulp voor dieren

Is de situatie ernstig, of de situatie is niet onder controlle. Twijfel dan nooit om een dierenambulance te bellen!

Dieren EHBO | Wat de doen bij:

Bevriezing/onderkoeling

Botbreuken

Dieren redden

Epilepsie

Maagtorsie

Oogluxatie

Reanimatie

Shock

Verbranding

Vergiftiging

Verstikking

Zonnesteek