Nijlpaard (Hippopotamus amphibius)

Het nijlpaard (Hippopotamus amphibius) is met een gewicht van 3200 kg één van de zwaarste landzoogdieren ter wereld. Nijlpaarden brengen ca. 18 uur per dag in het water door om koel te blijven, en om zijn massieve lichaam voor een deel door het water te laten dragen. Het nijlpaard is perfect aangepast aan het leven in diepe rivieren met grazige oevers. Zijn huid scheidt een stroperig, roze-achtig slijm af, hierdoor is het dier op het land bescherm tegen uitdroging en zon.

SNEL INFORMATIE OVER NIJLPAARD

  1. Uiterlijke kenmerken
  2. Wat eet een nijlpaard
  3. Waar leven nijlpaarden
  4. Voortplanting
  5. Bijzondere kenmerken
  6. Nijlpaarden weetjes
  7. Verwante soorten

Uiterlijke kenmerken

Een volwassen nijlpaard weegt tussen 1500 en 3500 kg. De kop staartlengte is 3,5 tot 4,5 m. De kleur huid van het nijlpaard is paars-grijs, zwart, en scheidt een roze-achtig slijm af. Hierdoor wordt zijn huid beschermt tegen de zon. Nijlpaarden hebben geen vacht, slechts enkele haren.

nijlpaard

Wat eet een nijlpaard

Het nijlpaard eet voornamelijk grassen. Dit kunnen allerlei verschillende grassoorten zijn. Nijlpaarden brengen tot 18 uur per dag door in het water om koel te blijven. De tijd om voedsel te zoeken, is beperkt tot de overige zes uur die meestal na zonsondergang overblijven. De dieren komen afzonderlijk uit het water, alleen moeders met jongen komen gezamenlijk. Op smalle, vast aangestampte paden klauteren de dieren naar hun voedselgronden waar ze grazen. Als nijlpaarden voorbij een modderpoel komen, rollen ze erin, en blijven bijna de hele dag ondergedoken. Voor zijn immense gewicht eet een nijlpaard opvallend weinig, gemiddeld 60 kilo per nacht.

Waar leven nijlpaarden

Nijlpaarden leven voornamelijk in Oost-Afrika, ten zuiden van de Sahara. Hun aantallen waren het grootst in het gebied van de grote Slenk in Oost en Centraal Afrika. Het nijlpaard is op dit moment een bedreigd diersoort en is op sommige plaatsen zeldzaam geworden. Mensen jagen op het dier om zijn vlees en tanden (ivoor). Daarnaast wordt het leefgebied van de nijlpaarden steeds kleiner.

Leefwijze

Het nijlpaard leeft in groepen van 15 tot 20 dieren, maar soms ook aanzienlijk meer. Deze groep leeft in een territorium dat door één, minstens 20 jaar oude stier verdedigd wordt. Jonge nijlpaarden leven samen in vrijgezellengroepen. De dominante stier schrikt indringers af met zijn grote bek en lange tanden, in een dreigende houding. Een dominante stier kan zijn territorium soms wel tien jaar lang verdedigen. Als een rivaal het dominante nijlpaard mannetje verslaat, neemt hij het leiderschap over.

 • Het gedrag van nijlpaarden is sociaal in groepen van 10 tot 20, soms ook tot 150 dieren.
 • Voedsel: Voornamelijk grassen.
 • Geluid van het nijlpaard is brullen en een luid hinnikend grommen en snuiven.
 • Levensverwachting: Een nijlpaard word 45 tot 50 jaar oud.

Voortplanting

Als een nijlpaard vrouwtje paringsbereid is, gaat ze op zoek naar een volwassen stier. Ongeveer 34 weken na de paring verlaat het vrouwtje de groep om één jong te werpen. Meestal wordt het kalf in ondiep water geboren, maar moet direct voor zijn eerste ademteug boven water komen. Slechts vijf minuten na de geboorte kan het nijlpaarden jong al zwemmen en lopen. De moeder zoogt het jong zes tot acht maanden, maar hierna blijft het jong toch nog een paar jaar in de buurt van de moeder. Soms zie je nijlpaarden met een hele serie jonge dieren op sleeptouw, het jonge dier vooraan in de rij en de oudste achteraan.

 • Geslachtsrijp: Nijlpaard mannetje met 6 jaar, daarentegen de meeste zich niet voor hun 20e jaar voorplanten. Vrouwtje met 5 jaar.
 • Draagtijd: Ongeveer 8 maanden.
 • Geboorte: Tijdens de regentijd.
 • Aantal jongen: Eén jong, tweelingen zijn zeldzaam.

Bijzondere kenmerken van het nijlpaard

Kop: Het lichaam van nijlpaarden is aan het leven in het water aangepast. De oren, ogen, en neus zitten boven op de kop.

Tanden: De tanden van een nijlpaard zijn reusachtig. De hoektanden in de onderkaak kunnen tot 50 cm lang worden en dodelijke verwondingen veroorzaken.

Huid: De huid van nijlpaarden is dik en beschermend. Speciale klieren scheiden een stroperig slijm af hierdoor krijgt de huid een roze kleur. Het slijm beschermt de huid tegen zonnebrand en uitdroging. Men neemt aan dat het desinfecterend werkt bij open wonden die nijlpaarden elkaar kunnen toebrengen.

Nijlpaarden weetjes

 • De hoek waaronder een nijlpaard zijn bek kan openen kan wel tot 150 graden bedragen.
 • Tot 45 procent van alle nijlpaarden sterft in het eerste levensjaar.
 • De uitdrukking ‘bloed’ zweten zou weleens afkomstig kunnen zijn van nijlpaarden die met hun huidklieren een roze-achtig slijm uitscheiden.
 • Een nijlpaard kan op het droge en in de hete zon niet lang overleven, omdat hij door zijn huid sneller water verliest dan andere dieren.
 • Nijlpaarden kunnen tot vijf minuten onder water blijven
 • Schildpadden, vogels, en zelfs jonge krokodillen gebruiken de rug van een nijlpaard soms om op te zonnen.

Verwante soorten nijlpaard

De nijlpaardfamilie omvat nog één andere soort, het zeldzame dwergnijlpaard (Choeropsis liberiensis)

Groepen

 • Orde: Evenhoevigen
 • Familie: Nijlpaarden
 • Geslacht en soort: Hippopotamus amphibius
 • Categorie: Zoogdieren

Dierenstuff

De informatie site over dieren. Alles wat je wilt weten over dierensoorten, dierenambulances, dieren EHBO, vindt je hier.

Diersoorten
Bijzondere dieren

Uilen

Contact

Heb je vragen? Of wil je in contact komen met ons? Neem contact op.

Dieren van A tot Z