Coyote (Canis latrans)

Een coyote (Canis latrans) ook wel prairiewolf of huilwolf genoemd is een roofdier welke nauw verwant is aan de wolf (Canis lupus). De eenzame coyote die in het maanlicht huilt is het symbool van Noord-Amerika geworden. Dit roofdier leeft echter niet solitair, maar jaagt vaak in roedels. In tegenstelling tot de meeste grote roofdieren in Noord-Amerika heeft de coyote zijn leefgebied juist weten te vergroten. De coyote heeft het vermogen om steeds weer nieuwe leefgebieden en voedselbronnen te vinden.

SNEL INFORMATIE OVER COYOTE

  1. Waar leeft een coyote
  2. Wat eet een coyote
  3. De prairiewolf en de mens
  4. Voortplanting
  5. Het nest
  6. Verschil tussen Coyote en Wolf
  7. Bescherming
  8. Verwante soorten

Waar leeft een Coyote

De coyote leeft op het ijzige landschap van Alaska tot in Costa Rica en heeft een groot aanpassingsvermogen aan zijn leefgebied. Hij voelt zich echter het beste thuis op open graslanden en licht beboste gebieden. In zijn primaire leefgebied is de coyote territoriaal, maar in minder geschikte leefgebieden voer hij een nomadisch bestaan. De prairiewolf markeert zijn territorium met urine en bekrachtigt dit met zijn vertrouwde en huiveringwekkende gehuil. In enkele gebieden leeft de coyote zomers in de bergen en keert hij in de winter naar de dalen terug.

 • Lengte: Kop tot romp 75-100 cm, staart 30 tot 40 cm.
 • Hoogte: Tot de schouders 45 tot 55 cm.
 • Gewicht: 7 tot 20 kg.

coyote dier

Wat eet een Coyote

De coyote eet bijna uitsluitend vlees. Haasachtigen, eekhoorns en andere kleine knaagdieren maken meer dan 90 procent van zijn voedsel uit. Soms jaagt hij ook op grotere dieren zoals muildierherten en elanden. Hij jaagt hoofdzakelijk in de nacht en is een verbazingwekkend flexibel roofdier. Net als de vos loert hij op de prooi en bespringt dan plotseling zijn slachtoffer. Om grote prooien te vangen, is een goede samenwerking tussen de coyotes noodzakelijk. Roedels bestaan meestal uit ongeveer zes dieren. Coyotes gedragen zich daarbij net als wolven. Het uitgekozen prooidier wordt van de rest van de kudde geïsoleerd, in paniek gebracht en overweldigd. Coyotes leven in minder vaste verbanden dan wolven. De roedels bestaan doorgaans uit een paartje en de jongen die het ouderlijk territorium nog niet verlaten hebben. Hij eet ook dode dieren. In sommige gebieden maakt aas tot zo’n 50 procent van hun voedsel uit.

 • Gedrag: Nachtdier, sociale jager die zich makkelijk aanpast.
 • Voedsel: Kleine zoogdieren, aas, herten en schapen
 • Levensverwachting: Tot 14 jaar in de natuur, doorgaans leven ze echter 4 jaar.

De prairiewolf en de mens

Indirect heeft de mens aan de toename van dit dier bijgedragen. Door het uitroeien van de wolf in grote delen van de V.S. en het kappen van wouden, heeft de mens de prairiewolf geholpen zijn leefgebied steeds verder naar het oosten uit te breiden. De mens heeft ook jacht op de prairiewolf gemaakt vanwege zijn mooie huid en zijn gewoonte schapen te roven. In het begin van de jaren 70 werden er jaarlijks meer dan 100.000 coyotes gevangen of vergiftigd. In meer dan twaalf staten van de V.S. is de coyote nu beschermd.

Voortplanting

Coyotepaartjes blijven elkaar meestal levenslang trouw. Coyotes leven echter doorgaans niet lang, maar als een coyote mannetje lang leeft heeft hij meestal meer dan één partner in het leven. Tijdens de paringstijd is het coyote vrouwtje ongeveer 10 dagen paringsbereid. Na de paring richt ze een nest in op een verborgen plek. Afhankelijk van het landschap kan dat een speciaal gegraven hol zijn, of een overgenomen vossen of dassen hol dat vergroot wordt. Een coyote hol wordt soms ook in een kleine grot, op een rots of in dicht struikgewas gemaakt. De welpen komen na twee maanden ter wereld en worden ongeveer 7 weken lang gezoogd. De jongen groeien erg snel en krijgen al na 3 weken vast voedsel in de vorm van prooidieren. Na 9 maanden zijn de jongen volledig ontwikkeld. Soms planten prairiewolven zich al na een jaar voort, de meeste paren echter pas in hun tweede levensjaar.

Territorium

Voor de prairiewolf jongen een eigen territorium hebben, leggen ze vaak grote afstanden af tot wel meer dan 150 kilometer. Als er veel voedsel in het gebied is, blijven de jongen soms nog enige tijd bij hun ouders en jagen dan samen in roedelverband. Maar deze roedels bestaan vaak niet lang.

 • Geslachtsrijp: Met 1 jaar.
 • Paartijd: Januari tot maart.
 • Draagtijd: 58 tot 65 dagen.
 • Aantal jongen: 5 tot 10, meestal 6

Het nest van de Coyote

Het nest van de coyote kan op allerlei plaatsen gemaakt worden. Afhankelijk van de aard van het landschap graven ze deze zelf, of nemen ze een broedplaats over van een das of vos. Ze bouwen hun hol ook wel eens in kleine grotten. Welpen blijven de eerste weken verborgen in het nestplaats en worden daar door hun ouders met prooien gevoerd.

Verschil tussen Coyote en Wolf

Een coyote heeft een smallere neusrug en spitsere oren dan de wolf, en de vacht is meestal bruingeel. Een wolf is groter dan de coyote en de vacht is wat grijzer en gevarieerder dan bij de coyotes.

Bescherming

De prairiewolf is in meer dan twaalf staten van de V.S. beschermd, maar soms wordt er nog hier en daar op ze gejaagd. Als soort bedreigd door vermenging met rode wolven in het zuiden en timberwolven en huishonden in het noorden.

Verwante soorten van Coyote

Tot het geslacht Canis behoren acht andere soorten, o.a. de wolf (Canis lupus) en de huishond (C. lupus f. familiaris).

Groepen

 • Orde: Roofdieren
 • Familie: Hondachtigen
 • Geslacht & soort: Canis latrans
 • Categorie: Zoogdieren

Coyote weetjes

 • De naam ‘coyote’ klinkt Spaans, maar komt echter van de Azteekse naam voor dit dier, ‘coyotl’.
 • De coyotes gebruiken voor de communicatie niet alleen zijn typische hoge gehuil, maar heeft nog minstens tien andere zeer verschillende geluiden.
 • De coyote wordt ook prairiewolf of huilwolf genoemd.
 • Tussen de prairiewolf en de Amerikaanse das bestaat een merkwaardige verstandhouding. Blijkbaar brengt de coyote de das naar het hol van grondeekhoorns en andere knaagdieren die hij opgespoord heeft. De das graaft vervolgens het hol uit en de prooi wordt gedeeld.
 • Coyotes paren ook met honden. Nakomelingen hiervan worden ‘coydogs’ genoemd.

Dierenstuff

De informatie site over dieren. Alles wat je wilt weten over dierensoorten, dierenambulances, dieren EHBO, vindt je hier.

Diersoorten
Bijzondere dieren

Uilen

Contact

Heb je vragen? Of wil je in contact komen met ons? Neem contact op.

Dieren van A tot Z