Lagere dieren

Met de term ‘lagere dieren’ worden alle ongewervelde dieren samengevat die niet tot de insekten of spinnen behoren. Daaronder vallen (onder andere) zowel in het water als op het land levende dieren als kreeftachtigen, weekdieren, stekelhuidigen (zeesterren en zeeëgels) en anneliden (ringwormen). De meeste zijn wat betreft hun leefwijze en uiterlijk ‘primitief’. Sommige uitzonderingen, zoals de octopus, zijn daarentegen hoogontwikkelde levensvormen