Bosuil (Strix aluco)

De bosuil is in heel Europa bekend; de kleur van zijn verendek varieert van grijs tot roodbruin. Als behendige jager zweeft hij geluidloos naar zijn prooi toe, maar hij kan ook een vleermuis in de vlucht vangen. Hoewel de bosuil een nachtvogel is en daardoor overdag vaak onzichtbaar, kennen de meeste mensen hem door zijn karakteristieke oehoe-geluid.

 • Orde: Uilen
 • Familie: Uilen s.s
 • Geslacht & Soort: Strix aluco
 • Categorie: Vogels

bosuil

Waar leeft een bosuil

Bosuilen leven in Europa behalve Noord- Scandinavië, in delen van Noord-Afrika, in het Westen van Rusland, in Afghanistan en China. In Midden-Europa treft men de bosuil vooral in de loof- en gemengde bossen aan omdat ze daar voldoende oude boomholten aantreffen om hun nest te bouwen. Men ziet ze weleens in parken, kerkhoven en zelfs in de stad waar hij soms op het dak van een huis zit. In naaldbossen komt de bosuil hoogstens aan de rand voor. Middenin de donkere bossen is er zowel te weinig aanbod van prooidieren, als van geschikte boomholten om een nest te maken. Het lijkt erop dat een bosuil het liefst heeft dat er open vlakten en water in zijn buurt zijn.

Leefwijze:

 • Gedrag: meestal nogal honkvast; normaal gesproken monogaam
 • Voedsel: kleine zoogdieren, vogels, amfibieën, wormen en kevers
 • Levensverwachting: de oudst bekende wilde vogel werd 18 jaar oud

Waar kun je een bosuil zien

Soms laten bosuilen zich verleiden om in nestkasten in een bos met maar weinig oude bomen te gaan nestelen. Deze nestkasten moeten aan de voorkant een grote opening hebben, bovendien een diepte van 75 cm, en een grondoppervlak van ongeveer 20 x 20 cm. De nestkasten moeten hoog tegen een boomstam en niet in de felle zon gehangen worden. Als de jongen het nest verlaten, houden ze zich vaak nog op de takken in de buurt van het nest verstopt tot ze goed genoeg kunnen vliegen. In die periode vindt men ze ook weleens op de grond. Het beste is dan ook om de jonge dieren op een boomtak in de buurt terug te zetten waar ze veilig zijn voor katten, honden en andere roofdieren.

Bescherming

In het grootste deel van zijn verspreidingsgebied en ook bij ons komt de bosuil nog regelmatig voor. Aangezien hij jacht maakt op kleinere uilen, vormt hij zelf juist een bedreiging in de gebieden waar bijvoorbeeld de dwerg uil voorkomt.

Wat eet een bosuil

De bosuil is een echt nachtdier en jaagt het liefst ’s nachts. Zijn techniek bestaat uit het doodstil observeren van zijn omgeving vanuit een uitkijkpost, om zich dan trefzeker op zijn prooi te storten. Zijn vleugels maken daarbij geen geluid dankzij de zachte veren en de getande punten aan de eerste slagpennen. Het gehoor van een bosuil is zo goed, dat hij zijn buit zelfs in het pikkedonker weet te lokaliseren. Hij voedt zich met allerlei soorten kleine dieren, afhankelijk van het aanbod in zijn leefgebied. In de bossen zijn dat vooral kleine zoogdieren, vogels, wormen en kevers. In bewoonde gebieden jagen bosuilen eerder op kleine vogels.

 • Lengte: 37-39 cm
 • Vleugelspanwijdte: 94-104 cm
 • Gewicht: 360-650 gram

Voorplanting

Bosuilen paren in de herfst en een paartje blijft een leven lang samen. Het wijfje kiest de nestplaats, meestal in een boomholte van een oude boom. Er worden ook wel leegstaande nesten van andere roofvogels of spleten in muren en rotsen genomen. Het mannetje laat als territoriumroep een korte ‘oe’ horen, gevolgd door een vibrerend ‘oe-oehoe-hoehoehoe’. Het wijfje broedt de 2-5 eieren alleen uit. Ze begint direct na het leggen, wat betekent dat de jongen met enige afstand van elkaar uit het ei komen. De moeder neemt de jongen onder haar vleugels, terwijl de vader voedsel komt brengen. De jongen verlaten na ongeveer vijf weken het nest. Ze worden dan nog wel door hun ouders bijgevoerd tot ze circa 2-3 maanden oud zijn. Tenslotte worden ze uit de nestomgeving verdreven en moeten ze een eigen territorium zoeken.

 • Geslachtsrijp: met 1-2 jaar
 • Paartijd: maart tot mei
 • Legsel: 2-5 witte eieren
 • Broedduur: 28-30 dagen
 • Nestverblijf: 32-37 dagen

Verwante soorten bosuil

Er zijn in Europa twee nauw verwante soorten, de Lapland uil (Strix nebulosa) en de Oeraluil (Strix uralensis). Beide zijn groter dan de bosuil.

Bekijk ook Kerkuil en Sneeuwuil.

Dierenstuff

De informatie site over dieren. Alles wat je wilt weten over dierensoorten, dierenambulances, dieren EHBO, vindt je hier.

Diersoorten
Bijzondere dieren

Uilen

Contact

Heb je vragen? Of wil je in contact komen met ons? Neem contact op.

Dieren van A tot Z