Botbreuken bij dieren

Botbreuken bij dieren komen het meest voor ten gevolge van aanrijdingen.

Bij een gesloten fractuur is het bot gebroken, maar de huid in tact.
Zo’n breuk moet u heel voorzichtig behandelen omdat door elke beweging van de bot-uiteinden het weefsel rond de breuk verder beschadigd.

In ernstige gevallen steekt het bot door de huid. Zo’n open fractuur is zeer gevoelig voor besmetting, en de kans op infectie is dan ook zeer groot.

•Raak de naar buiten komende botdelen nooit aan, en probeer ze zeker niet terug te duwen.

•Bedek de botuiteinden eventueel met een steriel gaasje en verbind ze losjes.

Direct eerste hulp voor botbreuken bij dieren

Als de situatie ernstig is, of de situatie is niet onder controle. Twijfel dan nooit om een dierenambulance te bellen!

Dieren EHBO | Wat de doen bij:

Bevriezing/onderkoeling

Bloedingen

Dieren redden

Epilepsie

Maagtorsie

Oogluxatie

Reanimatie

Shock

Verbranding

Vergiftiging

Verstikking

Zonnesteek