Dieren redden in gevaarlijke omstandigheden.

Aangereden dieren redden op de weg

Waarschuwing
Verkeersveiligheid gaat voor alles!

•Probeer het overige verkeer tijdig te waarschuwen voor onverwachte manoeuvres, wanneer u een slachtoffer ziet en wilt stoppen.

•Zet op tijd de alarmverlichting aan voordat u vóór het slachtoffer stopt.

•Plaats de auto zodanig, dat u het dier veilig kunt behandelen en het overige verkeer zo min mogelijk hindert. •Blijf op het verkeer letten en waarschuw indien nodig omstanders (soms in paniek)

•Laat iemand een dierenambulance en en eventueel de politie waarschuwen

•Probeer te voorkomen dat het slachtoffer de weg op vlucht, o.a. door het aan de verkeerszijde te naderen.

•Wees bijzonder voorzichtig bij hulp aan dieren op de snelweg. Dit is echt levensgevaarlijk, voor u en het overige verkeer. Stop alleen uiterst rechts op de vluchtstrook, steek nooit over.

•Voor vrijwel elke hulpsituatie op de snelweg is de hulp van de politie en eventueel de dierenambulance noodzakelijk

Wanneer een dier in paniek de snelweg op vlucht, kunnen de gevolgen desastreus zijn. Soms is het nodig dat de politie het verkeer tijdelijk stil legt

Direct eerste hulp voor dieren

Is de situatie ernstig, of de situatie is niet onder controle. Twijfel dan nooit om een dierenambulance te bellen!

Dieren EHBO | Wat de doen bij:

Bevriezing/onderkoeling

Bloedingen

Botbreuken

Epilepsie

Maagtorsie

Oogluxatie

Reanimatie

Shock

Verbranding

Vergiftiging

Verstikking

Zonnesteek