Verbranding bij dieren

Verbrandingen zijn de meest voorkomende ongelukken binnenshuis, vooral bij katten.

Brandwonden bij dieren kunnen variëren

•1e graads (oppervlakkige wonden, rode zwelling en pijn),

•2e graads (blaren grotere zwelling en meer pijn) tot

•3e graads (ernstige verbrandingen bij dieren waarbij alle huidlagen zijn vernield, onder liggend weefsel bloot komt te liggen, en het dier geen pijn voelt) Spoedgevallen, waarbij zo snel mogelijk moet worden ingegrepen zijn vooral de 2e en 3e graads verbrandingen.

Belangrijk bij een verbrand dier

•Zo snel mogelijk afkoelen met water (verlicht de pijn)

•Voorkom infectie •Behandel shock

•Snel naar de dierenarts

•Brandwonden zijn vaak zeer pijnlijk; behandel het dier heel voorzichtig.

•Zorg voor afkoeling, door bijvoorbeeld natte (schone) doeken op het verbrande gebied te leggen of door de wond af te koelen door onderdompeling in koud water of met stromend water

•Voorkom infectie door het verbrande gebied af te dekken met steriele gaasjes •Het dier zo snel mogelijk naar de dierenarts (laten) vervoeren.

Direct eerste hulp voor verbranding bij dieren

Is de situatie ernstig , of de situatie is niet onder controle. Twijfel dan nooit om een dierenambulance te bellen!

Dieren EHBO | Wat de doen bij

Bevriezing/onderkoeling

Bloedingen

Botbreuken

Dieren redden

Epilepsie

Maagtorsie

Oogluxatie

Reanimatie

Shock

Vergiftiging

Verstikking

Zonnesteek