Gorilla

De gorilla is de grootste en sterkste van de primaten. Hij is vredelievend en meestal vriendelijk van karakter. Gorilla’s trekken in kleine familiegroepen door de regenwouden in hun leefgebied rond de evenaar. De in het wild levende gorilla’s komen slechts voor in het tropisch regenwoud van Centraal Afrika, in het stroomgebied van de rivier de Zaïre. De laaglandgorrila’s en de berggorilla’s leven hier ongeveer 1000 kilometer van elkaar vandaan.

SNEL INFORMATIE OVER GORILLA

  1. Uiterlijke kenmerken
  2. Waar leven gorilla’s
  3. Wat eet een gorilla
  4. Sociaal gedrag
  5. Imponeergedrag van gorilla
  6. Voortplanting
  7. De gorilla en de mens
  8. Gorilla weetjes
  9. Verwante soorten van gorilla

Uiterlijke kenmerken

Een volwassen mannetjes gorilla weegt tot 275 kg, vrouwtje tot 90 kg. Lengte rechtop mannetje tot 180 cm, vrouwtje tot 150cm. De Armspanwijdte is tot 240 cm. De gorilla loopt op alle vier de benen. Het gewicht rust op de voeten, voor steunt hij op de knokkels van de vingers. De handen lijken erg veel op mensenhanden. De handen zijn zeer breed en de duimen zijn groter dan de andere vingers. Hierdoor kan het dier heel makkelijk in bomen klimmen en zijn voedsel grijpen. Specifiek kenmerk van de voeten is, dat de grote tenen minder ver van de andere tenen afstaan dan bij de meeste andere apensoorten. De vacht van de gorilla heeft een donkergrijze tot donkerbruine kleur. Een mannetjes gorilla kun je gemakkelijk herkennen aan hun zilvergrijze rug.

gorilla

Waar leven gorilla’s

Gorilla’s leven slechts in het hoogland van de omgeving van de vulkaan Virunga in het oosten van Zaïre, in Rwanda en Uganda. De oostelijke laaglandgorilla leeft in het oosten van Zaïre, de westelijke laaglandgorilla in West Afrika. De gorilla is een bedreigde diersoort, voornamelijk omdat er al een lange tijd op ze gejaagd wordt.

Wat eet een gorilla

Gorilla’s zijn vegetariërs. Ze halen weinig voedsel uit de bomen waar ze tussen leven, maar eten vooral vruchten, bladeren en sappige stengels van verschillende soorten planten. Het noodzakelijke vocht halen ze meer dan voldoende uit hun voedsel en de dauw die in de ochtend op de bladeren ligt. Jonge bamboeloten zijn het lievelingseten van gorilla’s.

Sociaal gedrag

Als het leiderschap binnen een groep gorilla’s verwisseld vinden er meestal geen gevechten plaats tussen rivaliserende ‘zilverruggen’. De leider die zijn beste jaren heeft gehad, maakt plaats voor zijn jongere ‘broeder’ die net na hem op de sociale ladder staat. In het tamelijk kleine leefgebied van een familiegroep is de groep vaak niet de enige. Groepen gorilla’s in één territorium leven vreedzaam naast elkaar zonder elkaar te rivaliseren. Het wederzijds vlooien neemt in het leven van gorilla’s een belangrijke plaats in.

Een dier dat graag gevlooid wil worden, gaat gewoon naar een soortgenoot die de vacht dan met zijn vingers en tanden helemaal doorkamt. Het is meer op sociale gronden dan uit reinheid dat dit gedrag plaatsvindt. Nauw contact en vriendelijke aanrakingen tussen de dieren verstevigt hun binding en haalt spanningen weg. Iedere avond bouwen gorilla’s een nest om er de nacht in door te brengen. Gorilla jongen delen tot een jaar of drie het nest met hun moeder. De aangeboren drang om een nest te bouwen is zo groot dat ze al vroeg zelf proberen om een te bouwen.

 • Gedrag: sociaal
 • Voedsel: Alleen vegetarisch. De gorilla eet hoofdzakelijk vruchten, bladeren, en sappige stengels van allerlei planten
 • Levensverwachting: 30 jaar

Imponeergedrag als waarschuwing

Als er onverwachts een vreemd mannetje opduikt binnen een familiegroep, kan dit een indrukwekkend imponeergedrag bij de ‘zilverrug’ oproepen. Hij begint met een reeks schreeuwen die steeds luider worden, hoe meer hij zich opwindt. Tot slot stoot hij een stortvloed van allerlei geluiden uit die in oorverdovend gebrul eindigen. Het hoogtepunt van de ‘show’ is bereikt als hij zich in zijn volle lengte grootmaakt, takken afrukt en zich met zijn handen hevig op zijn borst begint te trommelen. Daarna loopt hij grommend enkele passen op de indringer toe. Als de indringer nu nog niet op de vlucht slaat, wordt de ‘zilverrug’ genoodzaakt tot een aanval. Hij begint wild met zijn armen te zwaaien en woedend te krijsen. De aanval eindigt meestal vlak voor direct contact. De gorilla’s gaan oog in oog staan totdat één van hen tenslotte de aftocht blaast.

Voortplanting

Er is geen bepaalde periode in het jaar waarin een gorilla paart. Een geslachtsrijp vrouwtje krijgt in de loop van haar leven gemiddeld vier of vijf jongen. Meestal eenlingen, en met tussenpozen van vier jaar. 40 tot 50 procent van de jongen sterft voor dat ze volwassen zijn. Sterft het jong al snel, dan is de tijd tot de geboorte van het volgende jong meestal korter dan vier jaar. Normaal gesproken blijft een jonge gorilla drie jaar bij zijn ouders. De meeste jongen worden acht maanden gezoogd, sommige echter nog een jaar langer. Gorilla’s leven in groepen van 10 tot 30 vrouwtjes, hun jongen en één of meerdere volwassen mannetjes. Een mannetjes gorilla kun je herkennen aan hun zilvergrijze rug. Volwassen mannetjes leven meestal solitair. Ze mogen zich vaak voor een korte tijd aansluiten bij een groep. Dit kan een puur uren zijn, maar ook enkele maanden.

 • Geslachtsrijp: mannetje met 7 tot 8 jaar. Vrouwtje met 6 tot 7 jaar.
 • Paartijd: Gehele jaar
 • Draagtijd: 251 tot 289 dagen
 • Aantal jongen: 1

De gorilla en de mens

De rustige aard van de gorilla heeft het de mens mogelijk gemaakt om enige tijd tussen de wilde familiegroepen te leven, zodat het mogelijk werd deze dieren zeer goed te bestuderen. Ook werd er veel jacht gemaakt op gorilla’s om hun vlees, maar ook als sport. Veel jagers schieten ook vrouwtjes af om de jongen te kunnen bemachtigen. Het grootste gevaar voor de gorilla is echter het opdringen van de mens binnen hun leefgebieden. Steeds meer oerwoud wordt gekapt om plaats te maken voor cultuurland. Zelfs streng beschermde gebieden worden steeds meer door mensen in bezit genomen.

Gorilla weetjes

Als een gorilla drinkt, drenkt hij het haar van de handrug en zuigt er dan het water uit.

Tijdens het ‘vlooien’ kan een gorilla zich zo ontspannen dat hij in een soort trance raakt.

Vrouwtje en mannetje hebben een verschillende gevormde kop. Het mannetje heeft boven op zijn kop een ronde, uit spieren bestaande verdikking, de ‘helmkam’.

Verwante soorten

De gorilla heeft drie ondersoorten. De westelijke en oosterlijke laaglandgorilla (G.g.gorilla en G.g.graueri) en de berggorilla (G.g.beringei).

Groepen

 • Orde: Primaten
 • Familie: Mensapen
 • Geslacht en soort: Gorilla gorilla
 • Categorie: Zoogdieren

Dierenstuff

De informatie site over dieren. Alles wat je wilt weten over dierensoorten, dierenambulances, dieren EHBO, vindt je hier.

Diersoorten
Bijzondere dieren

Uilen

Contact

Heb je vragen? Of wil je in contact komen met ons? Neem contact op.

Dieren van A tot Z