Zoogdieren

Informatie over de edelhert

edelhert

Edelhert

De natuurlijk leefomgeving van het edelhert is het bos. Waar dan ook nog grote woudgebieden zijn, treft men de herten in het wild aan zoals ze al eeuwen leefden.

Door exploitatie zijn veel bosgebieden, en met name in bergachtig landschap, te dicht geworden. Maar de taaie edelherten hebben zich aangepast, en leven op veel plaatsen in de zomer boven de boomgrens, om in de winter weerde beschutting van de bossen op te zoeken.Soortbescherming

Plaatselijk sterk verspreid, met gedeeltelijk toenemende stand. Het afschieten wordt streng gecontroleerd. Voedsel en voedingsgewoonte Edelherten leven voornamelijk van gras. Ze rukkende sprieten met hun scherpe ondersnijtanden en de harde bovenkaak (zonder tanden) af. De dieren hebben zowel in onder- als bovenkaak stevige kiezen waarmee ze in de winter als het nodig is ook twijgen kunnen vermalen.

Voortplanting

De voortplantingstijd valt in de herfst (bronst genoemd) wanneer mannelijke herten om de geslachtsrijpe vrouwtjes vechten. Gedurende drie weken laten de grotere herten uitdagende bronstroepen horen en zijn er af en toe gevechten tussen mannelijke herten. Het succesvolste mannetje vormt een groep van ongeveer 5-20 hinden om zich heen en paart elk vrouwtje dat geslachtsrijp en paringsbereid is. De oudere herten houden hun jongere concurrenten agressief uit de buurt van de vrouwtjes. Tegen het einde van de bronsttijd, als de oudere herten weinig kracht meer hebben, paren dan toch vaak de jongere herten nog met de hinden die laat brostig werden. De mannetjes verlaten de vrouwtjes zodra de bronst voorbij is, en vromen de rest van het jaar kuddes die uit vrijgezellen bestaan. De grotere dieren hebben het dan net als de bronst het voor het zeggen: ze verjagen hun rivalen bijvoorbeeld van de betere eetplaatsen. De hinden blijven samen in kuddes waarin weinig agressie optreedt, tenzij een vrouwtje voor haar kalf een betere voedselplaats wil krijgen. De kalveren komen na een draagtijd van acht maanden ter wereld in mei of juni. Twintig minuten na de geboorte kunnen ze al staan, al is het nog onzeker, en na een minuut of tien beginnen ze al bij de moeder te drinken.

Geslachtsrijp: vrouwtje met 2-4 jaar; mannetje met 5-6 jaar

Paartijd: in de herfst

Draagtijd: gemiddeld 235 dagen

Aantal jongen: 1

Het edelhert en de mens

De jacht op edelherten, en met name de sluipjacht en het afschieten, zijn een geliefd maar omstreden sport. De controle van de wildstand door overwogen afschot is echter elk jaar nodig om de kuddes niet te groot te maken en de zieke dieren te ruimen. Andere hertensoorten kunnen in afrasteringen gehouden worden. Maar het edelhert is tijdens de bronst gevaarlijk, dus deze soort leent zich niet voor deze manier van houden.

Veldwaarnemingen

De meeste kans om edelherten te zien, is in de zomer in het bos, tegen vier uur in de ochtend. Men moet geen geluid maken en nauwelijks bewegen, want edelherten zijn zoals alle planteneters erg achterdochtig en waakzaam. De geringste beweging, geluiden en geuren worden direct opgemerkt. Ook in de bergen leven edelherten, maar daar zijn ze nog moeilijker te vinden, omdat ze mensen meestal al van een afstand zien aankomen.Groepen

Orde: Evenhoevige

Familie: Herten

Geslacht & Soort: Cervus elaphus

Afmetingen:

Hoogte: 100-150 cm (vrouwtje kleiner dan het mannetje)

Gewicht: 100-320 kgLengte: 160-250 cm

Lengte gewei: volledig ontwikkeld 90-120 cm

Verspreiding:

De soort wordt aangetroffen in grote delen van Europa-noordelijk tot in Schotland en Zuid-Scandinavie, in Noord-Afrika, delen van Azie en Noord-Amerika. Ze werden ook ingevoerd in Argentinie, Australie en Nieuw-Zeeland.

Leefwijze:

Gedrag: sociaal, buiten de paringstijd vormen de mannelijke herten aparte roedels

Voedsel: gras, heide, twijgen, blaadjes en vruchten, boomschors

Levensverwachting: mannetje ongeveer 10 jaar, vrouwtje 12 jaar

Verwante soorten:

Er zijn 23 ondersoorten, waarvan er 6 met uitsterven bedreigd worden.

Plaats comment

Klik hier om een comment te posten