Vogels

Informatie over de Kolibrie

Kolibrie

Kolibrie(robijnkeeltje)

Deze opvallend mooie kolibrie, die we aantreffen in oostelijke delen van de USA, is één van de bekendste kolibries. Zijn naam dankt hij aan de schitterende rode veren rond zijn keel.

Soortbescherming

In de 19e eeuw was de kolibrie een gewild object voor verzamelaars omdat hij zo’n prachtig verenkleed heeft en zo klein is. Desondanks is het bestand niet direct bedreigd. Hij wordt in zijn woongebied veel gezien.De trek van het robijnkeeltje

Hoewel het robijnkeeltje maar een heel klein vogeltje is, onderneemt hij een enorme tocht van zijn broedgebied in het oosten van de USA naar zijn winterkwartier. Hij legt meer dan 3.000 kilometer af; ruim 1.000 kilometer hiervan vliegt hij non- stop over de Golf van Mexico. De vlucht naar de broedgebieden kan voor vogels die thuishoren in de zuidelijke delen van de Verenigde Staten al in februari of maart beginnen. Vogels die noordelijker broeden laten hun komst afhangen van de bloeitijd van de planten waaruit ze hun voedsel halen. In sommige delen komen ze pas in mei aan. De tocht naar hun winterkwartieren, start al begin augustus en duurt tot eind oktober.

Voortplanting

Evenals bij veel andere vogels komt het robijnkeel-mannetje als eerste bij de broedplaats aan en zoekt daar een territorium. Zodra het vrouwtje aankomt, begint het mannetje een soort baltsvlucht waarbij hij in prachtige bogen voor haar heen en weer vliegt. Vervolgens schieten ze omhoog en omlaag voor elkaar langs. Het nest zit hoog in een boom, dikwijls wel vijf tot zes meter boven de grond. Het robijnkeel-vrouwtje vlecht het nest in elkaar en bekleedt het met zacht plantenmateriaal. Tussen maart en juli worden de eieren gelegd, afhankelijk van de breedtegraad waarop de broedplaats ligt (afstand tot de evenaar). Als het vrouwtje een of twee eieren gelegd heeft, begint ze met broeden. Na ongeveer 16 dagen komen de jongen uit het ei. Vervolgens voedt zij de jongen met nectar en kleine insekten. Het mannetje helpt niet bij het grootbrengen van de jongen.

Voedsel en voedingsgewoonten

Kolibries kunnen door hun fantastisch vliegvermogen net als insekten voor bloemen in de lucht blijven ‘hangen’. Minstens 31 bloeiende plantensoorten, onder andere kamperfoelie, vlier, petunia en waterkers trekken kolibries aan; de voorkeur gaat uit naar rode bloemen. De kolibrie zuigt de nectar uit de bloemen; en doordat hij met zijn kopje tegen de meeldraden aan komt, draagt hij stuifmeel over naar andere bloemen, die zo bestoven worden en de kolibrie de volgende jaren weer verzekerd is van voedsel. De kolibrie kan een hele tijd voor de bloem zweven terwijl hij met zijn lange, fijne snavel in de bloemkroon steekt. Soms pikt hij een gaatje in de bloembasis om sneller bij de nectar te komen. Vervolgens zuigt hij met zijn lange tong, die door opkrullen van de zijdelingse randen tot een gesloten pijpje is omgevormd, de nectar op. Nectar is het hoofdvoedsel van de kolibrie; het bevat de energierijke suikers die voor hem van levensbelang zijn. Ze eten echter ook verschillende insekten en spinnen.

De vlucht van de kolibrie

De kolibrie is in staat achteruit en loodrecht omhoog te vliegen, en hij kan stil in de lucht blijven ‘staan’. Dit is heel ongewoon voor vogels. Slechts weinig vogels kunnen dit ook, maar niet een groep kan het zo goed als de kolibrie. De kolibrie kan zijn vleugels in alle richtingen bewegen. Hij kan loodrecht omhoog vliegen en doodstil in de lucht blijven ‘staan’ omdat hij zijn lijfje praktisch rechtop kan zetten en dan met de punten van zijn vleugels een liggende acht beschrijft.Groepen:

Orde: Gierzwaluwen

Familie: Kolibries

Geslacht&soort: Archilochus colubris

Afmetingen:

Lengte: 10 cm

Vleugelspanwijdte: 12 cm

Gewicht: 3 gram

Verspreiding: Broedt in oostelijk Noord- Amerika en op de Westindische eilanden.

Voorplanting:

Broedtijd: maat tot juli

Aantal broedsels: 1, soms 2

Broedduur: 16 dagen

Nestverblijf: 22-24 dagen

Leefwijze:

Leefomgeving: bossen, fruitplantages en tuinen

Voedsel: nectar en insecten

Geluid: korte, hoogfrequent piepende tonen

Levensverwachting: de oudst bekende vogel die in vrijheid leefde, werd vijf jaar

Verwante soorten:

Er zijn 320 soorten

Plaats comment

Klik hier om een comment te posten