Otter (Lutra lutra)

De otter is een schuw, terughoudend en solitair levend dier dat vooral ’s nachts actief is. Meestal jaagt hij in langzaam stromend water of in overstromingsgebieden, en hij is soms in een nacht kilometers ver weg op zoek naar voedsel. Zijn sporen zijn in de modderige oevers van beekjes en rivieren te vinden. Daar is hij ook het meest kwetsbaar, en raakt hij soms in een val die voor een ander dier werd opgezet. Zijn solitaire levenswijze maakt dat de otter een groot territorium nodig heeft. De otter controleert het gebied regelmatig en markeert het territorium op verschillende plaatsen met zijn ontlasting. Vrouwtjes met jongen bezitten een kleiner territorium binnen dat van het mannetje.

 • Orde: Roofdieren
 • Familie: Marterachtigen
 • Geslacht & Soort: Lutra lutra
 • Categorie: Zoogdieren

Otter

Waar leeft een otter?

Otters leven her en der in Europa, vooral op de Britse eilanden, Scandinavië en Noord-Rusland.

 • Gedrag: solitair
 • Voedsel: voornamelijk vissen
 • Levensverwachting: 9-10 jaar

Wat eet een otter?

De otter eet voornamelijk vis (vandaar dat hij ook wel visotter genoemd wordt). Hij is bij de jacht niet erg kieskeurig, maar kiest het liefst voor een buit die hij tamelijk makkelijk kan vangen. De otter schijnt het liefst paling te eten. Daarnaast eet de otter ook wel kreeftjes en waterinsecten als die voorhanden zijn, alsook watervogels, kikkers en zelfs jonge konijntjes. Otters die dichtbij de kust leven, voeden zich verder ook met krabben, grondels en allerlei andere daar levende zeedieren. De otter is onder water uitgesproken behendig. Hij vangt vissen na een achtervolging, waarbij hij zijn prooi vaak op sterk begroeide plekjes in het nauw drijft, ze van onder aanvalt en met zijn scherpe tanden en krachtige kaken grijpt. De jongen leren met een week of twaalf zwemmen zodra ze hun eerste waterdichte vacht hebben.

Afmetingen

 • Hoogte: 30 cm
 • Lengte: 62-83 cm
 • Gewicht: 6-15 kg 4

Voortplanting

Otters zijn het hele jaar paringsbereid. Binnen het territorium van een mannetje leven in de regel twee of meer vrouwtjes. Zodra zij paringsbereid zijn, zoekt het mannetje hen afwisselend gedurende enkele dagen op in hun hol. De worp, die normaal gesproken uit twee tot drie jongen bestaat, wordt in het leger geboren. Dat is een hol onder de grond dat bijvoorbeeld onder de wortels van een grote boom dichtbij het water gegraven is. Otters betrekken ook weleens oude konijnenholen. De jongen zijn de eerste zes weken van hun leven volkomen hulpeloos en overleven en groeien slechts dankzij de moedermelk. Het mannetje speelt geen rol bij het grootbrengen van de jongen. Na acht of negen maanden verwijderen de jongen zich voor het eerste gedurende korte tijd van hun moeder. Met twaalf maanden zijn de jonge otters volledig zelfstandig.

 • Geslachtsrijp: mannetje met 18 maanden, vrouwtje met 2 jaar
 • Paartijd: het hele jaar; vrouwtjes zijn 12 maanden na de laatste worp weer vruchtbaar
 • Draagtijd: 61-74 dagen Aantal jongen: 1-6, gemiddeld 2-3 jongen

De otter in Nederland

In Nederland kwam de otter tot voor enkele jaren nog hier en daar voor, maar is nu uitgestorven. Hij is te herkennen aan de sporen die hij op de oever en in het drassige mondingsgebied achterlaat. Zijn pootafdrukken zijn duidelijk van die van honden te onderscheiden omdat otters vijf tenen met een zwemvlies ertussen hebben, en honden maar vier. Opvallend zijn ook de kleine hoopjes ontlasting die hij voor het markeren van zijn territorium op bepaalde plaatsen achterlaat bijvoorbeeld op rotsen, stenen en boomwortels.

De otter en de mens

De visotter werd vroeger voor zijn pels bejaagd en soms ook uit zijn territorium verjaagd door vissers die hem als een concurrent zagen. Desondanks bleef de otterpopulatie vrijwel op niveau. In de late jaren ’50 kwam daar plotseling verandering in toen ook het leefgebied van de otter door met pesticiden vervuild water ernstig bedreigd werd. De toxische stoffen verzamelden zich in de zoetwatervissen, die op hun beurt de otters weer vergiftigden.

Verwante soorten van de otter

Er zijn op de hele wereld 15 soorten van het geslacht Lutra (visetende rivierotters). Zij onderscheiden zich allemaal van de bijna nagelloze otters, zoals de dwergotter (Amblonyx), de vingerotter (Anoyx) en de koddige

Dierenstuff

De informatie site over dieren. Alles wat je wilt weten over dierensoorten, dierenambulances, dieren EHBO, vindt je hier.

Diersoorten
Bijzondere dieren

Uilen

Contact

Heb je vragen? Of wil je in contact komen met ons? Neem contact op.

Dieren van A tot Z