Reptielen&amfibieën

Informatie over de nijlkrokodil

Nijlkrokodil

Nijlkrokodil

De nijlkrokodil is de grootste krokodil van Afrika. Met zijn lengte tot wel 6 meter en een gewicht van meer dan 700 kilogram is hij voor zowel dier als mens en gevaarlijk roofdier.

Als overblijfsel uit de prehistorie is de krokodil het enige nog in leve zijnde lid van de reptielen waartoe ook de dinosaurussen behoorden. Zijn leefwijze veroorlooft ons een fascinerende terugblik in het verleden.Leefomgeving

De nijlkrokodil leeft in zijn verspreidingsgebied aan de oevers van een rivier, een meer, of een waterplaats. Tijdens de regentijd, als de rivieren buiten hun oevers treden, gaan krokodillen soms een heel eind buiten hun territorium, en keren er pas terug als de waterspiegel gezakt is.

Voortplanting

In het voorjaar graaft het krokodillenwijfje een nest aan de oever van de rivier en legt daar haar eieren in. Het nest ligt zo dicht aan het water dat, het wijfje vanuit het water kan bewaken, maar zover er vandaan, dat het bij hoog water niet wegspoelt.De paring vindt in ondiep water plaats waarbij de dieren meestal wild en opgewonden om zich heen slaan. De paring wordt door enige rituelen voor afgegaan. De 40 tot 70 witte eieren, voorzien van een harde schaal, worden toegedekt met zand en 90 dagen lang bewaakt. Hoort de moeder de jongen in de eieren geluid maken, dan komt zij naar het nest en graaft de jongen uit.Indien nodig breekt ze zelf de eierschalen. Als de jongen uit het ei gekropen zijn, neemt de moeder ze in de bek en brengt ze één voor één in het water. Weining jonge krokodillen worden volwassen. Eieren zijn gewild bij varanen, mangoesten, hyena`s en ooievaars.De jonge dieren zijn een gemakkelijke prooi voor andere krokodillen, adelaars, of grootere vissen zodra ze in het water zijn aangekomen.

nijlkrokodil eieren

Voedsel en jacht

De krokodil loert op onoplettende dieren die aan het water komen drinken. Zijn prooi bestaat vooral uit gnoes,gazellen,buffels,wilde honden en een enkele keer mensen.De nijlkrokodil pakt zijn prooi op het land en trekt hem met behulp van zijn krachtige kaken onder het wateroppervlak, en verdrinkt hem.De krokodil kan niet kauwen, De prooi wordt waarom niet direct gegeten maar eerst onder water vastgelegd onder een vooruitstekende oevergedeelte, of onder een boomstam, om hem een paar dagen te laten rotten. Krokodillen eten hun prooi met botten, hoeven en gewei en al op. Sterkte maagsappen en van te voren ingeslikte stenen maken het verkleinen en verteren van het voedsel mogelijk

Soortbescherming

In sommige delen van hun verspreidingsgebied is de nijlkrokodil nog wijdverbreid. Bijna alle overige soorten worden echter ernstig bedreigd. omdat er vanwege hun huid en vlees, te veel jacht op wordt gemaakt.

Het onderwaterleven van de nijlkrokodil

Ogen, neusgaten en oren liggen aan de bovenzijde van de kop zodat hij kan zien, ruiken, horen en ademhalen terwijl hij in het water ligt. Zijn maag is met stenen gevuld, die het lichaam onder water stabiliseren Ter bescherming bij het duiken is het oog uitgerust met een derde ooglid. De lange bek is bezet met scherpe, kegelvormige tanden. Speciale neusspieren zorgen voor het sluiten van de neugaten bij het duiken.Groepen

Orde: Krokodillen

Klasse: Reptielen

Geslacht&soort: Crocodylus niloticus

Afmetingen

Lengte: tot 6 meter (van kop tot staartpunt)

Gewicht: tot 750kg

Verspreiding

De Nijlkrokodil is bijna overal in afrika te vinden, van Egypte in het noorden tot onder in Zuid-afrika. Alleen in de koelere gebieden van Noord-Afrika en de droge Sahara komt hij niet voor

Voortplanting

Geslachtsrijp: met 6-7 jaar

Paartijd: meestal in juli

Aantal eieren: 30-70 Ontwikkelingsduur: 3 maanden

Leefwijze

Gedrag: Solitair of in kleine groepen dieren van dezelfde grootte. om jacht van grote dieren op kleinere te voorkomen

Voedsel: Zoogdieren, reptielen(ook andere krokodillen), vogels, vissen en kadavers.

Verwante soorten

Er bestaan 21 krokodillensoorten, die overal in de tropische en subtropische gebieden van Azië, Australië en Amerika voorkomen.

Plaats comment

Klik hier om een comment te posten