Nijlkrokodil (Crocodylus niloticus)

De nijlkrokodil is de grootste krokodil van Afrika. Met zijn lengte tot wel 6 meter en een gewicht van meer dan 700 kilogram is hij voor zowel dier als mens en gevaarlijk roofdier. Als overblijfsel uit de prehistorie is de krokodil het enige nog in leve zijnde lid van de reptielen waartoe ook de dinosaurussen behoorden. Zijn leefwijze veroorlooft ons een fascinerende terugblik in het verleden.

 • Orde: Krokodillen
 • Klasse: Reptielen
 • Geslacht&soort: Crocodylus niloticus

SNEL INFORMATIE OVER NIJLKROKODIL

nijlkrokodil

Waar leeft een nijlkrokodil

De Nijlkrokodil is bijna overal in Afrika te vinden, van Egypte in het noorden tot onder in Zuid-Afrika. Alleen in de koelere gebieden van Noord-Afrika en de droge Sahara leeft de krokodil niet. De krokodil leeft in zijn verspreidingsgebied aan de oevers van een rivier, een meer, of een waterplaats. Tijdens de regentijd, als de rivieren buiten hun oevers treden, gaan krokodillen soms een heel eind buiten hun territorium, en keren er pas terug als de waterspiegel gezakt is.

 • Gedrag: Solitair of in kleine groepen dieren van dezelfde grootte. om jacht van grote dieren op kleinere te voorkomen
 • Voedsel: Zoogdieren, reptielen(ook andere krokodillen), vogels, vissen en kadavers.

Het onderwaterleven van een krokodil

Ogen, neusgaten en oren liggen aan de bovenzijde van de kop zodat hij kan zien, ruiken, horen en ademhalen terwijl hij in het water ligt. Zijn maag is met stenen gevuld, die het lichaam onder water stabiliseren Ter bescherming bij het duiken is het oog uitgerust met een derde ooglid. De lange bek is bezet met scherpe, kegelvormige tanden. Speciale neusspieren zorgen voor het sluiten van de neusgaten bij het duiken.

Wat eet een nijlkrokodil?

De krokodil loert op onoplettende dieren die aan het water komen drinken. De nijlkrokodil eet voornamelijk gnoes, gazellen, buffels, wilde honden en een enkele keer mensen. De nijlkrokodil pakt zijn prooi op het land en trekt hem met behulp van zijn krachtige kaken onder het wateroppervlak, en verdrinkt hem. De krokodil kan niet kauwen, De prooi wordt waarom niet direct gegeten maar eerst onder water vastgelegd onder een vooruitstekende oevergedeelte, of onder een boomstam, om hem een paar dagen te laten rotten. Krokodillen eten hun prooi met botten, hoeven en gewei en al op. Sterkte maagsappen en van te voren ingeslikte stenen maken het verkleinen en verteren van het voedsel mogelijk

Afmetingen

 • Lengte: tot 6 meter (van kop tot staartpunt)
 • Gewicht: tot 750kg

Voortplanting

In het voorjaar graaft het krokodillenwijfje een nest aan de oever van de rivier en legt daar haar eieren in. Het nest ligt zo dicht aan het water dat, het wijfje vanuit het water kan bewaken, maar zover er vandaan, dat het bij hoog water niet wegspoelt. De paring vindt in ondiep water plaats waarbij de dieren meestal wild en opgewonden om zich heen slaan. De paring wordt door enige rituelen voor afgegaan.

 • Geslachtsrijp: met 6-7 jaar
 • Paartijd: meestal in juli
 • Aantal eieren: 30-70 Ontwikkelingsduur: 3 maanden

Eieren

De 40 tot 70 witte eieren, voorzien van een harde schaal, worden toegedekt met zand en 90 dagen lang bewaakt. Hoort de moeder de jongen in de eieren geluid maken, dan komt zij naar het nest en graaft de jongen uit. Indien nodig breekt ze zelf de eierschalen. Als de jongen uit het ei gekropen zijn, neemt de moeder ze in de bek en brengt ze één voor één in het water. Weinig jonge krokodillen worden volwassen. Eieren zijn gewild bij varanen, mangoesten, hyena`s en ooievaars. De jonge dieren zijn een gemakkelijke prooi voor andere krokodillen, adelaars, of grootere vissen zodra ze in het water zijn aangekomen.

Soortbescherming

In sommige delen van hun verspreidingsgebied is de nijlkrokodil nog wijdverbreid. Bijna alle overige soorten worden echter ernstig bedreigd. omdat er vanwege hun huid en vlees, te veel jacht op wordt gemaakt.

Wist je dit?

 • Het geslacht van een krokodillenbaby wordt door het bloed bepaald. Als de temperatuur onder de 30 graden is ontwikkelen zich vrouwtjes, boven een temperatuur van 33,9 graden uitsluitend mannetjes.
 • De grootste krokodillensoort kan tot wel 7,5 meter lang worden, de kleinste krokodillensoort nauwelijks langer dan 1,5 meter.
 • Een krokodil is volgroeid 4000 maal groter dan als ei.
 • Krokodillen zijn naast verwant aan vogels.
 • Krokodillen zijn van alligators te onderscheiden door hun tanden. Bij echte krokodillen ligt de vierde tand van de onderkaak in een gleuf van de bovenkaak, zodat hij bij gesloten bek zichtbaar blijft. Bij alligators past deze tand zo in de bovenkaak dat hij bij gesloten bek onzichtbaar is.
 • In Afrika sterven door de nijlkrokodil meer mensen dan door enig ander dier.

Verwante soorten

Er bestaan 21 krokodillensoorten, die overal in de tropische en subtropische gebieden van Azië, Australië en Amerika voorkomen.

Dierenstuff

De informatie site over dieren. Alles wat je wilt weten over dierensoorten, dierenambulances, dieren EHBO, vindt je hier.

Diersoorten
Bijzondere dieren

Uilen

Contact

Heb je vragen? Of wil je in contact komen met ons? Neem contact op.

Dieren van A tot Z